39 gruveprosjekter i Coal India står overfor forsinkelser

Dette antar betydning i kjølvannet av at landets kraftverk sliter med tømmende aksjer ved slutten.De viktigste årsakene til forsinkelser i gjennomføringen av disse prosjektene er forsinkelse i skogrydding og besittelse av land og spørsmål knyttet til FoU.

Statseide CILs 39 kullgruveprosjekter løper etter planen på grunn av forsinkelser i å få grønne klareringer og spørsmål knyttet til rehabilitering og gjenbosetting (FoU).

Dette antar betydning i kjølvannet av at landets kraftverk sliter med tømmende aksjer ved slutten.

114 kullprosjekter med en sanksjonert kapasitet på 836,48 mty (millioner tonn per år) og en sanksjonert kapital på Rs 1,19,580,62 crore er i forskjellige implementeringsstadier, hvorav 75 prosjekter er i rute og 39 prosjekter er forsinket, Coal India Ltd ( CIL) sa i sin rapport.De viktigste årsakene til forsinkelser i gjennomføringen av disse prosjektene er forsinkelse i skogrydding og besittelse av land og spørsmål knyttet til FoU.

CILs ni kullprosjekter, med en sanksjonert kapasitet på 27,60 millioner tonn per år og en sanksjonert kapital på 1 976,59 millioner kroner ble fullført med en total ferdigskapital på 1 958,89 millioner kroner i løpet av 2020-21.

Fire av disse prosjektene tilhører Western Coalfields Ltd (WCL), tre av Central Coalfields Ltd (CCL) og to av Mahanadi Coalfields Ltd (MCL).

WCL, CCL og MCL er datterselskaper av Coal India.

Ett prosjekt med en sanksjonert kapasitet på 1,4 millioner tonn per år og en sanksjonert kapital på 143,63 millioner kroner hadde startet kullproduksjon i løpet av 2020-21, heter det i rapporten.

CIL -armen South Eastern Coalfields Ltd (SECL) er gruveprosjektet som startet produksjonen under FY21, heter det.

Kull India står for over 80 prosent av den innenlandske kullproduksjonen.

CIL har tenkt seg en milliard tonn kullproduksjon i 2023-24 for å dekke kullbehovet i landet.