Budsjett

Budsjett: Beskyttelse gjør meierier glade

I budsjetttalen nevnte finansministeren også om regjeringens plan om å eliminere munn- og klovsyke, brucellose hos storfe og peste des petits drøvtyggere (PPR) hos sau og geit innen 2025.