CBI bøker Avantha Group -promotor over Yes Bank 'svindel'

Klagen er en del av FIR registrert av CBI 2. juni. Byrået gjennomførte onsdag søk på 14 steder spredt over Delhi-NCR, Lucknow, Secunderabad og Kolkata og hevdet å ha gjenopprettet inkriminerende dokumenter og digitale bevis.Avantha Group promotor Gautam Thapar

CBI har registrert et tilfelle av juks og kriminell konspirasjon mot Avantha Group og dets promotor Gautam Thapar for et påstått lånesvindel på 466 millioner kroner på Yes Bank.

I følge FIR levert av CBI, hadde Yes Bank bevilget en kredittfasilitet til Oyster Buildwell Pvt Ltd (OBPL), et datterselskap av Avantha Group, for å finansiere driften av et kraftprosjekt. Selskapet begynte imidlertid å misligholde lån, og under en rettsmedisinsk revisjon ble det funnet at selskapet hadde omdirigert lån for å tilbakebetale lån tatt av Avantha Group.

Kontoen har blitt rapportert som svindel til Reserve Bank of India (RBI) 9. februar 2021, med et beløp på 466,51 millioner kroner ... på grunn av feilaktig fremstilling av formålet med finansiering og eventuell avledning av lånemidler fra låntakeren til tilbakebetale lånene til andre konsernforetak, i samarbeid med andre konsernselskaper, sa klagen fra Ja Banks årvåkenhetsavdeling til CBI.

Klagen er en del av FIR registrert av CBI 2. juni. Byrået gjennomførte onsdag søk på 14 steder spredt over Delhi-NCR, Lucknow, Secunderabad og Kolkata og hevdet å ha gjenopprettet inkriminerende dokumenter og digitale bevis.

Andre anklagede som er navngitt i FIR inkluderer Raghubir Kumar Sharma, Rajendra Kumar Mangal og Tapasi Mahajan - alle direktører i OBPL - bortsett fra ukjente tjenestemenn i de anklagede selskapene.

Avantha -gruppen hadde vært i nyhetene da Yes Bank -kontroversen hadde brutt ut tidlig i fjor. I en FIR registrert mot daværende Yes Bank-promotor Rana Kapoor og hans kone Bindu, hadde CBI påstått at Bindu på en uredelig måte hadde kjøpt en Lutyens bungalow på 685 millioner kroner tilhørende Avantha Group for bare 378 millioner kroner samtidig med et lån på 2500 millioner kroner av Yes Bank til gruppen hadde blitt stresset.

Toppnyheter akkurat nå Klikk her for mer

I følge FIR 2. juni mot Avantha inngikk Jhabua Power Ltd (JPL), en konserninteresse for OBPL, en drifts- og vedlikeholdskontrakt for sitt 600 MW termiske kraftverk med holdingselskapet Jhabua Power Investment Ltd (JPIL) i desember 15, 2017 med en månedlig betaling på 7,5 millioner kroner, betales i 10 år. JPIL underleverte det samme til OBPL vide en serviceavtale samme dag med en månedlig betaling på Rs 15 crore, som skal betales i 10 år.

I henhold til serviceavtalen ble OBPL pålagt å betale et rentefri refunderbart depositum på 515 millioner kroner. I samme måned hadde Yes Bank sanksjonert et langsiktig lån på 515 Rs til OBPL til nevnte depositum.

En rettsmedisinsk revisjon fant at disse transaksjonene var en lurv.

De nevnte avtalene er skam eller 'ikke-ekte forretningstransaksjoner' med tanke på at både kontraktene-mellom JPL og JPIL og underkontrakt mellom JPIL og OBPL-ble signert samme dag ... mellom to konsernselskaper, og også mot månedlig tilbakebetaling på 7,5 millioner kroner til JPIL til JPL, nevnte godtgjørelse i delkontrakten mellom JPIL og OBPL var dobbelt på 15 millioner kroner per måned, noe som ikke har noen forretningsmessig rasjonell bakgrunn, sa kriminalteknisk revisjon.

Hovedkontrakten mellom JPIL og JPL hadde heller ikke krav om et depositum som ble satt inn i delkontrakten, sa revisjonen.

Interessant nok, da Yes Bank sanksjonerte lånet for depositumet, hadde OBPL ingen forretningsdrift. Selv JPIL hadde en 'null' overlinje for 2018 og JPL er for tiden under insolvens.

OBPL misligholdte deretter Yes Bank-avgifter og ble klassifisert som en NPA (misligholdt eiendel) 30. oktober 2019.

Under en intern gjennomgang av banken ble det avslørt at Yes Bank-lånet til OBPL hovedsakelig ble benyttet for å trekke Avantha Group-selskapslån som NCDer (ikke-konvertible obligasjoner) på 285 millioner kroner tegnet av Edelweiss i Avantha Holdings Limited (AHL) og tilbakebetaling av lån på 190 millioner kroner til Aditya Birla Finance Ltd.

Undersøkelsen konkluderte med at OBPL inngikk disse skamtransaksjonene for å viderekoble lånemidler til holdingselskapet og andre konsernselskaper, som var i økonomisk stress og hvor direkte utlån fra banken ikke ville vært mulig.