Selskaper

Aamby Valley i Sahara-undersøkelse: Over 62 000 cr

I 2018-19, det siste året hvor det er finansielle tall tilgjengelig, tapte Aamby Valley Ltd et konsolidert tap på 994 millioner kroner sammenlignet med et tap på 1 133 millioner kroner et år tidligere. Den totale inntekten kom ned til 958 millioner kroner i 2018-19 fra 1 530 millioner kroner for et år siden.