Corporate India la til en positiv FY22 til tross for fortauskanter

Høyfrekvente data for april-juni-perioden er blandet; PMI-utskrifter for både produksjon og tjenester har vært dårlige, bilsalget dempet, kredittveksten anemisk, sysselsettingen svak mens volumene av GST e-way-regninger har vært oppmuntrende og eksport eksepsjonelt sterk.I New Delhi, under den andre bølgen av Covid-19 (Ekspressfoto: Tashi Tobgyal)

Etter et superlativt show i FY21, det beste på et tiår, der det overvant store forstyrrelser på tilbudssiden, er Corporate India godt posisjonert til å levere en god prestasjon også i inneværende år.

Det kan imidlertid ikke ha vært en god start, gitt de lokaliserte lockdowns og portforbud gjennom store deler av april og mai.

Høyfrekvente data for april-juni-perioden er blandet; PMI-utskrifter for både produksjon og tjenester har vært dårlige, bilsalget dempet, kredittveksten anemisk, sysselsettingen svak mens volumene av GST e-way-regninger har vært oppmuntrende og eksport eksepsjonelt sterk.Kommentarer fra forbrukerorienterte selskaper antyder at virksomheten var bedre i juni etter en stille april og mai.

Salget kan også forbli kjedelig i septemberkvartalet, men bør ta seg opp etterhvert som høytiden begynner. Som økonomer har påpekt, ventes det at oppdemt etterspørsel etter den andre bølgen blir mye mer dempet enn etter den første bølgen . Når det er sagt, er det en ganske stor gruppe forbrukere som er isolert fra presset fra pandemien og som har betydelig kjøpekraft. For øvrig falt inntektene for et sett på 1 995 selskaper og banker med 3 prosent i 21 FY, så det er en nyttig grunneffekt.Etter at kostnadene har falt kraftig i fjor, er det imidlertid ikke klart hvor mye flere utgifter som kan trimmes. For det første vil høye råvarepriser presse opp råvareregningen for brukerindustrien. Det er kanskje ikke lett for alle selskaper å overføre disse til forbrukerne i en tid da høy inflasjon allerede skader husholdningenes budsjetter. Følgelig kan det hende at driftsmarginene ikke vokser som forventet. Heldigvis har de fleste selskapene nedjustert seg selv, så stigende renter bør ikke legge mye til kostnadene.

Gitt hvor Q1FY21 var en fullstendig utvasking, ville det denne gangen være mer relevant å sammenligne tallene for Q1FY22 med tallene for kvartalet i mars 2021.

Kotak Institutional Equities (KIE) forventer at netto fortjeneste for universet av selskaper som det sporer øker 152 prosent fra år til år, men på en sekvensiell basis forventer det at overskuddet faller 11 prosent på grunn av lavere volumer og og høyere råstoff kostnader. Nesten alle sektorer forventes å klare seg godt ledet av IT, banker og metallprodusenter. - FE