CPSEs betaler avgifter til en verdi av Rs 13,400 crore til MSMEs i de siste 5 månedene: Govt

Mikro-, små og mellomstore bedrifter (MSME) -departementet denne måneden har skrevet til toppledelsen i over 2800 selskaper ved navn for å betale betalende avgifter til MSME, heter det i en offisiell uttalelse.

delhi bynyheter, delhi høytid, delhi festival bonus regjeringsmedarbeidere, delhi kontantbonus for regjeringsmedarbeidere, delhi bynyheter

Søket som fortsatt fortsatte torsdag. Noen skap er ennå ikke i bruk, heter det i uttalelsen. (Representasjonsbilde)

Regjeringen sa mandag at sentrale offentlige virksomheter har betalt 13 400 millioner kroner til mikro-, små og mellomstore bedrifter de siste fem månedene, og at 3700 millioner kroner ble betalt til enhetene alene i september.

Mikro-, små og mellomstore bedrifter (MSME) -departementet denne måneden har skrevet til toppledelsen i over 2800 selskaper ved navn for å betale betalende avgifter til MSME, heter det i en offisiell uttalelse.

Forrige måned hadde departementet skrevet til topp 500 selskaper i India om de ventende avgiftene.I sin siste kommunikasjon til store selskaper understreket MSME -departementet viktigheten av å gjøre slike utbetalinger nå og sa at det vil lette de små foretakene å benytte seg av forretningsmuligheter i den kommende festivalsesongen.

Departementet sa at hvis kontantstrømmene til MSME forbedres, kan de benytte seg av festivalsesongen når det er mulighet for å tjene på å levere varer og tjenester.

Faktisk ser noen av MSME -ene etter en slik periode for å kunne leve hele året. Dermed vil rettidig betaling av fordringene deres på dette tidspunktet ikke bare støtte MSME -ene og deres pårørende i denne høytiden, men vil også opprettholde mange av dem i et helt år, heter det i uttalelsen.

Derfor har departementet bedt selskapene om å se og betale så snart som mulig, helst i denne måneden.

I tillegg har departementet også vakt oppmerksomhet fra Corporate India til viktige administrative, juridiske og Fintech-baserte bestemmelser med hensyn til MSME-betalinger.

Bestemmelsene sier at det er ideelt at betalinger foretas innen fastsatt tid. For å løse kontantstrømproblemene til MSME -er i fravær av det, har imidlertid en mekanisme for rabatterte rabatter blitt startet av Reserve Bank of India (RBI) i navnet TReDS.

Det er obligatorisk for alle CPSE -er og selskaper med en omsetning på mer enn 500 millioner kroner å bli med på denne plattformen. Imidlertid har mange selskaper ennå ikke blitt med eller handler på det. Bedrifter har blitt bedt om å sjekke om gruppen/ selskapet har sluttet seg til TReDS -plattformen og utfører transaksjoner.

Departementet minnet også selskapene om lovbestemmelsen i henhold til MSME Development Act, 2006, som gir mandat til å betale til MSME innen 45 dager.

I henhold til tilhørende forskrifter skal selskapenhetene også sende inn halvårlig avkastning til bedriftsdepartementet om avgifter til MSME. I mange tilfeller blir ikke dette også gjort. Departementet har bedt selskapene om deres oppmerksomhet og nødvendige handlinger på dette også, heter det i uttalelsen.