GST -kutt: Reduser prisene, spør NPPA pharma cos

I en melding bemerket National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) at en endring i skattesatser har innvirkning på fastsetting av maksimal utsalgspriser (MRP) for ulike legemidler og formuleringer.I henhold til DPCO 2013 inkluderer MRP av legemidler og formuleringer skatter.

Legemiddelpriseregulator NPPA har bedt farmasøytiske selskaper og produsenter av medisinsk utstyr om å redusere prisene på produkter som GST er senket for å gi fordelen videre til forbrukerne.

I en melding bemerket National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) at en endring i skattesatser har innvirkning på fastsetting av maksimal utsalgspriser (MRP) for ulike legemidler og formuleringer.

I henhold til DPCO 2013 inkluderer MRP av legemidler og formuleringer skatter. Derfor bør enhver nedadgående endring i skatt eller GST -satser gjenspeiles i MRP, og fordelen med reduksjonen bør videreføres til forbrukerne, bemerket den.

På grunn av det ovennevnte er alle produsenter og markedsføringsselskaper pålagt å revidere MRP -ene for legemidler/formuleringer som skatt/GST -satser er redusert for å få de reviderte GST -prisene i kraft, sa NPPA.