Inflasjonsmålet beholdt 4% med en margin på +/- 2% frem til mars 2026

Som et resultat av inflasjonsmålmandatet har RBI vært i stand til å holde konsumprisindeksen i gjennomsnitt 3,9 prosent i løpet av oktober 2016-mars 2020.RBI sa i forrige måned at det eksisterende regimet er effektivt og anbefalte at bandet beholdes.

Regjeringen ba onsdag reservebanken (RBI) om å opprettholde detaljhandelsinflasjonen på 4 prosent med en margin på 2 prosent på hver side i ytterligere en femårsperiode som avsluttes i mars 2026.

For å kontrollere prisstigningen ga senteret i 2016 RBI et mandat til å holde detaljveksten på 4 prosent med en margin på 2 prosent på hver side i en femårsperiode som slutter 31. mars 2021. Inflasjonsmålet for perioden 1. april 2021 til 31. mars 2026 i henhold til Reserve Bank of India Act 1934 har blitt holdt på samme nivå som for tidligere 5 år, sa Tarun Bajaj, sekretær ved Department of Economic Affairs.

Som et resultat av inflasjonsmålmandatet har RBI vært i stand til å holde konsumprisindeksen i gjennomsnitt 3,9 prosent i løpet av oktober 2016-mars 2020.MPC med seks medlemmer, som hadde sitt første møte i oktober 2016, fikk mandatet til å opprettholde en årlig inflasjon på 4 prosent frem til 31. mars 2021.

RBI sa i forrige måned at det eksisterende regimet er effektivt og anbefalte at bandet beholdes. Den foreslo at noen aspekter av rammeverket ble gjennomgått, inkludert tidshorisonten for banken for å nå målet og prosessen med å ta medlemmer inn i den pengepolitiske komiteen.