For midlertidig lindring, arkivere erklæring om fondets behov: SAT til DLF

DLF hadde henvendt seg til SAT for midlertidig lindring etter at Sebi utelukket selskapet og syv personer, inkludert styreleder KP Singh.

Securities Appellate Tribunal (SAT) åpnet torsdag et lindringsvindu for DLF der selskapet kan få lov til å skaffe midler gjennom innløsning av sine investeringsfondinvesteringer.

Det kommer imidlertid ikke uten at DLF legger frem en klar plan for fondskrav og Securities and Exchange Board of India (Sebi) godkjenner det samme.

DLF hadde henvendt seg til SAT for midlertidig lindring etter at Sebi utelukket selskapet og syv personer, inkludert styreleder KP Singh, fra å få tilgang til kapitalmarkedene i tre år for angivelig ikke å ha gitt nøkkelinformasjon om datterselskaper og pågående juridiske saker på tidspunktet for oppstarten offentlig tilbud (IPO) i 2007.Da han hørte DLF-begjæringen, fortalte domstolen med tre medlemmer eiendomsmegleren å sende inn en erklæring innen 3. november med detaljer om fondets behov frem til 31. desember og investeringsbeløpet den planlegger å løse inn. DLF har investert over 2000 millioner kroner med aksjefond.

Nemnda sa videre at den ville undersøke innløsningsforespørselen og kan gi sin godkjenning 5. november hvis det ikke var noen innsigelse fra Sebi. SAT fastsatte også en tidslinje og forsøkte derved å raskt følge saken og vedta den endelige kjennelsen 10. desember. Nemnda ba også Sebi om å sende sitt svar til DLF-begjæringen innen 30. november.

Selv om Sebi ikke motsatte seg en lettelse, protesterte den mot DLF-begjæringen om en umiddelbar midlertidig lindring og sa at den kunne tillate en viss lettelse forutsatt at selskapet legger fram en erklæring som innebærer behov for midler ved å innløse verdipapirfondene. Aksjer i DLF steg med 4,9 prosent etter saksbehandlingen ved SAT og senterets beslutning om å lempe FDI -normene for eiendom.