Naturgassprisen gikk opp med 62%

De nye prisene vil gjelde i seks måneder fra og med 1. oktober.Kraft, gjødsel sektorer kan se treff; byens gass enheter kan passere på høyne.

Unionens regjering har hevet prisen på innenlandsk produsert gass med 62 prosent til $ 2,90 per million britiske termiske enheter (mmBtu) som lavere produksjon blant høyere etterspørsel økte gassprisene i Nordamerika og Europa. Takprisen for gass som skal produseres fra vanskelige felt, som har høyere pris og markedsføringsfrihet, er hevet med 69 prosent til 6,13 dollar/mBtu.

De nye prisene vil være effektive i seks måneder fra 1. oktober. Dette tiltaket kan ha negative konsekvenser for bruksnæringer, inkludert kraft og gjødsel, kan øke inflasjonen og belaste landets betalingsbalanse. Det kan også påvirke bønder hvis regjeringen ikke øker tilskuddet til gjødsel for å oppveie prisveksten på importert urea og DAP. Bygass kan overføre prisøkningen til forbrukerne.

Den innenlandske gassprisen er knyttet til den veide gjennomsnittsprisen på fire globale referanser. Spot amerikanske LNG -priser har steget fra rundt $ 2,4/mbtu i april til 4,2 dollar/mbtu i august. Senteret hadde redusert den innenlandske gassprisen med skarpe 25,1 prosent til den lave prisen på hele tiden 1,79 dollar/mbtu i september 2020, og hadde holdt kursen uendret i den siste prisrevisjonen i april. - FE