Nepals inflasjon stiger til 13,7 prosent

Inflasjonen i Nepal viser ingen tegn til å lette, selv om indeksen nådde et lavt nivå på 30 år i India.

Inflasjonen i Nepal viser ingen tegn til å lette, selv om engrosprisindeksen nådde et lavt nivå på 30 år i nabolandet India, som den nepalesiske økonomien er sterkt avhengig av, nærmer seg null, sier en rapport fra Nepal Rastra Bank.Prisstigningen er fortsatt godt over 13,7 prosent i midten av februar 2009 i Nepal, selv om råvareprisene lettet noe i løpet av den syvende måneden 2008-09. Prisene på mat og drikke, ikke-matvarer og tjenester viser imidlertid ingen tegn til å falle, heter det i rapporten som ble utgitt mandag.

Indias inflasjon falt til 0,27 prosent, et nytt lavpunkt på over 30 år, for uken som ble avsluttet 14. mars.Mat- og drikkevareprisene økte med 18,1 prosent, mens prisene på ikke-matvarer og tjenester steg med 9,1 prosent i midten av februar 2009, heter det i rapporten.

Blant matvarer steg prisen på sukker og sukkerrelaterte produkter med 46,7 prosent, mens pulser i tillegg til kjøtt, fisk og egg økte med henholdsvis 26,5 prosent og 22,9 prosent, og korn og frokostblandinger ble dyrere med 14,7 prosent , legger rapporten til.

Ifølge offisielle tall sto Indias handel med Nepal i 2007-08 på 2.134,82 millioner dollar.