NSE erklærer tre meglere som misligholdere; utvises fra medlemskap

Flyttingen med virkning fra 13. februar er tatt da disse meglerne – Vrise Securities, Kaynet Finance og BMA Wealth Creators – ikke overholdt NSE-retningslinjeneI tillegg er aksjemeglerne utestengt fra medlemskapet i børsen, heter det i NSE i tre separate rundskriv.

National Stock Exchange (NSE) har erklært tre aksjemeglere - Vrise Securities, Kaynet Finance og BMA Wealth Creators - som misligholdere for manglende overholdelse av børsens regelverk.

I tillegg er de utestengt fra medlemskapet i børsen, sa NSE i tre separate rundskriv.

Tiltaket som trer i kraft fra 13. februar har blitt tatt ettersom disse meglerne ikke fulgte NSE -retningslinjene, la de til.I henhold til retningslinjene er aksjemeglere pålagt å oppfylle sine forpliktelser og skal ikke involvere seg i noen form for forseelse eller uprofesjonell oppførsel blant andre.

I januar hadde markedsregulatoren Sebi forbudt Vrise Securities å registrere nye kunder i seks måneder for brudd på meglernormer, og i samme måned ila Sebi en bot på Rs 3 lakh til megleren for ikke å ha overholdt Securities Contract Regulation Act (SCRA). ).

Separat bekreftet Sebi forrige måned sin midlertidige ordre som hindret BMA Wealth Creators (nå kjent som BRH Wealth Kreators) fra verdipapirmarkedet for sin unnlatelse av å separere verdipapirer til kunder, manglende pantsettelse og tilbakelevering av verdipapirene til kundene ved oppfyllelse av betaling- i forpliktelse og foreta uautorisert overføring av aksjer fra kundens dematkonto.

Securities and Exchange Board of India (Sebi) sa torsdag at de har utviklet et nettbasert system for å oppdage misbruk av kunders verdipapirer av aksjemeglere i tide og varsle børser i tilfelle avledning av investormidler.

Dette kom etter at regulatoren observerte at noen meglere har misbrukt kunders verdipapirer mottatt som sikkerhet for å oppfylle sine egne oppgjørsforpliktelser eller andre kunders forpliktelser.