OilMin vil flytte CCPA over prisøkninger på LPG og parafin; dieselpris for å bli

OilMin tar panelanbefalingen om å øke petroleumsprisen med 4-5 rs, LPG med 250 rs.

Kongresspartiets arbeidere protesterer mot prisstigning på drivstoff, LPG og grønnsaker i Allahabad onsdag. (PTI)

Kongresspartiets arbeidere protesterer mot prisstigning på drivstoff, LPG og grønnsaker i Allahabad onsdag. (PTI)

Oljedepartementet vil sannsynligvis flytte regjeringskomiteen for politiske saker (CCPA) snart med et ekspertpanel anbefalinger om å øke parafinprisen med Rs 4 liter og kokegass (LPG) med Rs 250 per sylinder.Departementet utarbeider et utkast til notat for behandling av CCPA om priser på diesel, parafin og LPG, sa offisielle kilder her.

Departementet støtter den tidligere UPA-regjeringens månedlige økning i dieselpriser på 40-50 paisa per liter, og det er sannsynlig at departementet foreslår at de månedlige revisjonene kan fortsette til nåværende tap på 3,40 liter på drivstoffet er fullstendig overbygd.Etter at dieseltilskuddet er eliminert i løpet av året, ønsker departementet at CCPA gir fullmakt til å dekontrollere eller gratis pris på diesel slik det ble gjort for bensin i juni 2010.

Siden dekontrollen ble foretatt, ble bensintakstene revidert 1. og 16. i måneden basert på gjennomsnittskostnad de foregående fjorten dagene. Med unntak av noen få unntak har bensinprisene beveget seg i takt med kostnadene siden den gang.

Kilder sa at departementet ønsker at CCPA skal vurdere anbefalinger fra et ekspertpanel ledet av tidligere planleggingskommisjonens medlem Kirit S Parikh.

Komiteen hadde i oktober i fjor anbefalt regjeringen at dieselprisene skulle økes med Rs 5 per liter, parafin med Rs 4 en liter og innenlandske LPG -rater med Rs 250 per sylinder umiddelbart for å kutte drivstoffsubsidieregningen med Rs 72 000 crore.

Men ettersom de månedlige økningene har ført til lavere tilbakebetalinger, eller forskjellen mellom pris og utsalgspris, til å falle under 5 kroner, vil departementet neppe presse på for å gjennomføre panelets anbefaling om diesel.

I tillegg til diesel, mister statseide oljefirmaer for tiden 33,07 Rs liter på parafin som selges gjennom det offentlige distribusjonssystemet (PDS) og 449,17 Rs på LPG, sa de.