Oppstart

QuikrJobs kjøper ‘Hiree’

QuikrJobs nådde nylig en milepæl på over 10 lakh jobbsøkerprofiler som ble opprettet gjennom den ubesvarte samtaletjenesten alene.